آرشیو دسته بندی: bimeh_SoS

متن قرارداد بیمه تکمیلی اس او اس

متن قرارداد بیمه تکمیلی اس او اس

متن قرارداد بیمه تکمیلی اس او اس این قرارداد به منظور امکان استفاده عضو از خدمات شرکت کمک رسان بر اساس مفاد  و مندرجات قرارداد عضویت و الحاقیات مربوط بین عضو و  شرکت کمک رسان ایران منعقد میگردد و با صدور کارت عضویت از طرف شرکت کمک رسان معتبر می  باشد .   الف: تعاریف […]

نحوه استفاده از خدمات بیمه کمک رسان ایران SOS

نحوه استفاده از خدمات بیمه کمک رسان ایران SOS

نحوه استفاده از خدمات بیمه کمک رسان ایران SOS تاریخچه خدمات بیمه کمک رسان ایران SOS ماهیت کمک رسانی یا Assistance برای اولین بار در دهه 1960 به صورت صنعتی نوپا در جهان بکار گرفته شد. بنیان گذار این صنعت که بعدها به یکی از بزرگترین شرکتهای بین المللی کمک رسانی تبدیل شدند، این فعالیت […]

خدمات به شرکتهای بیمه SoS

خدمات به شرکت‌های بیمه SoS شرکت کمک رسان ایران با اتکا به شبکه خدماتی گسترده خود در سراسر کشور شامل 35 شعبه و شبکه قراردادی با صدها بیمارستان، درمانگاه، مراکز تشخیصی، آزمایشگاه و کلینیک‌های دندانپزشکی، شریک مورد اعتمادی برای برون‌سپاری خدمات بیمه های درمانی شرکت های بیمه به شمار می رود. شرکتهای بیمه با برون […]

راهنمای نحوه خرید بیمه SOS
راهنمایی خرید بیمه SOS