آرشیو دسته بندی: قوانین بیمه ای کشور

تعریف بیمه مسئولیت مدنی

بیمه تکمیلی اس او اس

تعریف بیمه مسئولیت مدنی ممكن‌ است‌ براثر غفلت‌ يا قصور فردي‌، خساراتي‌ مالي‌ و جاني‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود. كه‌ در نتيجه‌، آن‌ فردمحكوم‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود; در مواردي‌ نيز مسئوليت‌ و يا خساراتي‌ ناشي‌ از توليد، ساخت‌،اداره‌ و مديريت‌ و يا ارائه‌ خدمات‌ سرويس‌ و نگهداري‌ در مورد اشخاص‌ […]

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه شورای عالی بیمه در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، در جلسه مورخ 1391.06.06 “آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه” را مشتمل بر 30 ماده و 30 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود: آیین نامه شماره 75 فصل اول: تعریف و شرایط […]

راهنمای نحوه خرید بیمه SOS
راهنمایی خرید بیمه SOS