آمبولانس شبانه روزی شرکت SoS

آمبولانس شبانه روزی شرکت SoS

ارتباط مستقیم با واحد آمبولانس بطور شبانه روزی: 9-88648540 امروزه روشهای علمی و سریع در سیستم بهداشت و درمان ایجاب می کند جهت انتقال بیماران بین منزل و مراکز شخیصی درمانی و همچنین از یک مرکز تشخیصی درمانی به یک مرکز تشخیصی درمانی دیگر از مدرنترین تجهیزات و خودروهای امدادی، کادر آموزش دیده و مجرب استفاده […]

خدمات به شرکتهای بیمه SoS

خدمات به شرکت‌های بیمه SoS شرکت کمک رسان ایران با اتکا به شبکه خدماتی گسترده خود در سراسر کشور شامل 35 شعبه و شبکه قراردادی با صدها بیمارستان، درمانگاه، مراکز تشخیصی، آزمایشگاه و کلینیک‌های دندانپزشکی، شریک مورد اعتمادی برای برون‌سپاری خدمات بیمه های درمانی شرکت های بیمه به شمار می رود. شرکتهای بیمه با برون […]

راهنمای نحوه خرید بیمه SOS
راهنمایی خرید بیمه SOS