تعریف بیمه مسئولیت مدنی

بیمه تکمیلی اس او اس

تعریف بیمه مسئولیت مدنی

ممكن‌ است‌ براثر غفلت‌ يا قصور فردي‌، خساراتي‌ مالي‌ و جاني‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود. كه‌ در نتيجه‌، آن‌ فردمحكوم‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود; در مواردي‌ نيز مسئوليت‌ و يا خساراتي‌ ناشي‌ از توليد، ساخت‌،اداره‌ و مديريت‌ و يا ارائه‌ خدمات‌ سرويس‌ و نگهداري‌ در مورد اشخاص‌ ثالث‌ وجود دارد (حتي‌ در مورد منازل‌مسكوني‌); ممكن‌ است‌ بواسطه‌ امور شغلي‌ از قبيل‌ بازسازي‌، پذيرايي‌، ساخت‌ و توليد در بعضي‌ مواقع‌ خسارات‌جاني‌ و مالي‌ سنگيني‌ به‌ افراد وارد آيد كه‌ مسئوليت‌ اين‌ موارد متوجه‌ كارفرماست‌; غفلت‌ فردي‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌خسارت‌ مالي‌ يا صدمه‌ جاني‌ به‌ شخص‌ يا اشخاص‌ ثالث‌ گردد و شخص‌ خاطي‌ مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ و صدمات‌وارده‌ است‌.

به‌ همين‌ منظور وجود بيمه‌اي‌ مانند بيمه‌ مسئوليت‌ مي‌ تواند حائز اهميت‌ خاصی باشد. در سالهای اخيراين‌ نوع‌ بيمه‌ داراي‌ رشد و گسترش‌ بالايي‌ بوده‌ است‌. خسارات‌ ناشي‌ از مسئوليت‌ براثر عمل‌ اشتباه‌ و غفلت‌آميز يك‌ شخص‌ حقيقی و يا حقوقی كه‌ در انجام‌ كاري‌ كليه‌ اقدامات‌ احتياطی را رعايت‌ نكرده‌ واقع‌ مي‌شود.

لازم‌ به‌ توضيح‌است‌ كه‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ مسئوليت‌ در هيچ‌ موردي‌ در قبال‌ اقدامات‌ و اعمال‌ عمدي‌ بيمه‌گذار كه‌ منجر به‌ خسارات‌ مالي‌و جاني‌ شود، پوشش‌ ارائه‌ نمي‌دهد. زيرا حادثه‌ بيمه‌پذير، به‌ حادثه‌اي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ اتفاقي‌ باشد. به‌ همين‌ دليل‌خسارات‌ عمدي‌، خارج‌ از تعهد اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ قرار مي‌گيرد.
از انواع‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ مسئوليت‌ مي‌توان‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ مسئوليت‌ مالكان‌ مستغلات‌، مستاجران‌، توليد كنندگان‌،مقاطعه‌كاران‌ و بيمه‌ مسئوليت‌ آسانسور و مسئوليت‌ حرفه‌اي‌ را نام‌ برد.

نمونه‌اي‌ از بيمه‌نامه‌هاي‌ ذكر شده‌، بيمه‌نامه‌ مسئولیت‌ مدنی حرفه‌ای پزشكان‌ است‌ كه‌ بخش هایی از آن‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

تعریف بیمه مسئولیت مدنی (بيمه‌نامه‌ مسئوليت‌ مدني‌ حرفه‌اي‌ پزشكان‌) 

پوشش‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ عبارت‌ است‌ از جبران‌ مسئوليت‌ مدني‌ بيمه‌گذار ناشي‌ از قصور و تقصير وي‌ در انجام‌ امور پزشكی كه‌ منجر به‌ وارد آمدن‌ صدمات‌ جسماني‌، رواني‌ و يا فوت‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود.

مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌ و غرامت‌ يا خسارتي‌ پرداخت‌ نمی شود (استثنائات‌) :
– خسارات‌ ناشي‌ از درمان‌ يا عمل‌ جراحي‌ خارج‌ از تخصص‌ بيمه‌گذار.
– خسارات‌ ناشي‌ از هرگونه‌ معالجه‌، مداوا و يا عمل‌ جراحي‌ توسط بيمه‌گذار در صورتي‌ كه‌ وي‌ از مواد مخدر ياداروهاي‌ خواب‌آور و يا مشروبات‌ الكلي‌ استفاده‌ كرده‌ باشد.
– غرامت‌ناشي‌ازهرگونه‌معالجه‌، مداوا وياعمل‌جراحي‌كه‌ خلاف‌قوانين‌ و مقررات‌ جاري‌ كشور باشد.
– غرامت‌ ناشي‌ از هرگونه‌ بيهوشي‌ عمومي‌ كه‌ خارج‌ از درمانگاه‌ يا بيمارستان‌ انجام‌ شده‌ باشد.
– غرامت‌ ناشي‌ از دعاوي‌ اشخاص‌ ثالث‌ در خصوص‌ عدم‌النفع‌
– غرامت‌ ناشي‌ از انجام‌ معالجه‌، مداوا و يا عمل‌ جراحي‌ نسبت‌ به‌ منسوبين‌ درجه‌ يك‌ (سببي‌ و نسبي‌)
– غرامت‌ ناشي‌از انجام‌ هرگونه‌مداوا، معالجه‌ و يا عمل‌جراحي‌ به‌منظور زيبايي‌.
در اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ تعهد بيمه‌گر در هر مورد محدود به‌ جبران‌ غرامت‌ مسئوليت‌ مدني‌ بيمه‌گذار براساس‌ حداكثرسقف‌ مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ است‌. لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ در مورد اين‌ بيمه‌نامه‌ حداكثر سقف‌ تعهدات‌ مالي‌ براي‌ جرح‌و فوت‌ بايد به‌نحوي‌ تعيين‌ شود كه‌ منطبق‌با آراءصادره‌ از محاكم‌ و مراجع‌ ذيصلاح‌ قانوني‌ باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + نه =

راهنمای نحوه خرید بیمه SOS
راهنمایی خرید بیمه SOS